Picture
 Napakaganda nga naman pagmasdan ang mga ulap na nasa alapaap. Nasa alapaap ang malalawak na ulap. Ito ang siyang nagbibigay-kulay sa kalangitan. Ngunit ang malaking tanong sa aking isipan, Ano nga ba ang liwanag na nasa likod nitong makukulay na mga ulap?Isa  ba itong Pag-asa?
                  Iyan ang katanungang para sa akin ay  marahil wala ng masasabing kasagutan. Sapagkat maraming agam-agam tungkolsa malawak at malalim na katanungang ito. Subalit bilang isang manunulat na mayroong malawak na pag-iisip at imahinasyon, ang liwanag na nasa likod ng mga matatayog na  ulap na ito ay PAG-ASA. Anga liwanag na ito ay pag-asa, sapagkat ang mga ulap na ito ang humaharang sa liwanag na nasa likod ng mga ito. Ating mapapansin na ang ulap ang sumisimbolo sa mga problema na ating kinakaharap, at ang liwanag na nasa likod nito ang nagsisilbing bagong pag-asa. Alam nating lahat na sa bawat unos na darating, ang mga ito ay may  solusyon at may bagong pag-asang makabangon.  Ang unos na ito ang magsisilbing aral o mensahe sa atin, ngunit ating pakatatandaan na ang lahat ng  problema ay may solusyon, lahat ng unos ay nagbibigay pag-asa sa ating muling makabangon at magkaroon muli ng liwanag ang ating buhay.
                                               Kung inyong papansinin, ang ulap rin ang nagbibigay ng dilim na sumisimbolo sa  panibagong problemang ating kakaharapin. Ang liwanag sa likod ng ulap ang nagsisilbing pagtatapos at pagsuong muli natin sa panibagong buhay. Ang liwanag na ito ay hindi  matitinag na sumikat at magbigay liwanag o pag-asa sa bawat taong kumakaharap sa mga mabibigat na problema dahil ito ang magbibigay pag-asa upang muling bumangon sa mga problemang kinakaharap.
                                               Ating pagtuunan ng pansin, na lahat ng tao na gumagalaw at may buhay maging wala ay mayroong kinakaharap na problema bagkos walang sinuman sa mundong ibabaw ang walang problemang iniinda.
                                               Noong nakaraang linggo lamang, ay dumanas ng kalunus-lunos na delubyo na ultimo'y lumamon na ng kanilang pag-asa ay patuloy pa rin silang bumabangon mula sa kinaharap na delubyo. Nasa ating kaugalian n g mga Pilipino ang tumulong at magkaisa upang bigyan at  buhayan ng pag-asa ang mga taong dumanas ng delubyong ito. Tulungan natin ang bawat isa na huwag matitinag sa mga problemang kinakaharap at kakaharapin pa lamang. Ating ipaalam sa kanila na huwag tayo mawalan ng pag-asa.
                                               Kaya ang liwanag na nasa likod ng mga madidilim na ulap na ito ay hindi mauubusan at hindi titigil na magbigay ng ilaw at pag-asa sa ating lahat. 
                                               "Hangga't may liwanag, may pag-asa." 
                                                                                                                                   August 18,2012  
                                                                                                                                  9:45pm

1/22/2016 06:10:41 pm

afafaa

ReplyLeave a Reply.

  Thesecretfriend

  Is a SPA student of Bagong Silangan High School with the specialization of CREATIVE WRITING-II under Mr. Enrico Galang Jr. with supervision of SPA coordinator Mrs. Marissa F. Duka. The Bagong Silangan High School is head by Mrs. Angelita Regis,Principal IV.

  Archives

  August 2012

  Categories

  All